Ur Skandinavisk Fjerkrae Standard

Helhetsintryck, natur:

En fyllig lanthönsform med rätt högt burna stjärtfjädrar. Livligt temperament. Rätt stort äggläggningsämne.

Vikt:

Tupp: 2-2,5 kg, höna 1,5-2 kg.

Ägg:

Minsta vikt: 53 g, idealvikt: 58 g. Skalfärg: vit.

Färg:

Guld; grundfärg: svart. Teckningsfärg: guldbrun.

(Hela texten är fritt översatt från orginalet på danska.)