Totlegern som kyckling.

Kycklingarna kan vid 3 veckors ålder skiljas åt med hjälp av teckningen på huvudet. Tupparna har en klart avgränsad trekant medan hönorna antingen är mörka eller är tecknade.

När fjädrarna börjar komma försvinner detta och man kan först vid 6-8 veckor se vem som är vad.

En Totlegerkyckling börjar flyga vid 1 veckas ålder och är fullbefjädrad vid 4 veckor. Mina tuppkycklingar började då också att gala. Vid 4 veckors ålder ser de ut som små miniatyrer av sin mamma.

Fördelen med den snabba befjädringen är ju uppenbart att de väldigt snabbt kan komma ut i det fria och klara sig i hönshuset nattetid med stöd av värmelampa.

Kycklingarna är, som alla andra, väldigt nyfikna men lär sig otroligt fort.

Vid 14 veckor är hönorna i storlek med en vuxen, tupparna efter 6 månader.